GEOGRAPHY 
  AND TOURISM
                                                                                                            semi-annual


Home

---

About the Journal

---

Editors / Redakcja

---

Editorial Advisory Board / Rada naukowa

---

Instructions
for Authors

---

Instrukcje
dla autorów

---

Zasady recenzowania artykułów

---

Contact/kontakt

  


    ISSN  2353-4524 - for the printed first two issues Wpisz hasło i znajdź artykuł/stronę G&T:
Search the website/journal:
    eISSN 2449-9706  - for the subsequent online issues

   punktacja MNiSW:  20 punktów

Journal Geography and Tourism is indexing in: 

IC  pbn
       

                arianta                            logo


CURRENT  ISSUE


Vol. 9, No. 2 (2021)
New articles are accsess now!!!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALNOŚCI / NEWS

Ministry of Science and Higher Education

Czasopismo Geography and Tourism uzyskało dofinansowanie w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” na lata 2019 i 2020 (zadanie numer 300/WCN/2019/1). Program ten był ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W związku z tym, czasopismo znalazło się na Nowej Liście czasopism naukowych z liczbą 20 punktów.
------------------------------------
The journal Geography and Tourism received funding under the "Support for scientific journals" program for 2019 and 2020 (task number 300/WCN/2019/1). This program was announced by the Ministry of Science and Higher Education. Therefore, the journal was on the New List of Scientific Journals with 20 points.

Important note: All the subsequent isssues will be available online only!

vol.1, no.1
and vol.2, no.1
 are available as printed magazines as well as online (pdf)

 

All rights reserved. Copying content without permission prohibited. Mirek Rurek 2021