GEOGRAPHY
  AND TOURISM
                                                                                                            semi-annual


Home

---

About the Journal

---

Editors

---

Editorial Advisory Board / Rada naukowa

---

Instructions
for Authors

---

Instrukcje
dla autorów

---

Zasady recenzowania artykułów

---

--->>> All Issues >>>
 

Vol. 5, No. 1 (2017)

Reviews of papers in the journal Geography and Tourism by foreign reviewers in 2017 and 2018
- the task financed under the agreement No. 777 / P-DUN / 2017
funds from the Ministry of Science
and Higher Education allocated to activities disseminating science.

English-language versions of papers submitted to the journal Geography and Tourism in 2017 and 2018
- the task financed under the agreement No. 777 / P-DUN / 2017
funds from the Ministry of Science
and Higher Education allocated to activities disseminating science.

---------------------------------
Wykonanie recenzji artykułów w czasopiśmie Geography and Tourism przez recenzentów zagranicznych w latach 2017 i 2018
- zadanie finansowane w ramach umowy Nr 777/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Opracowanie anglojęzycznych wersji artykułów zgłoszonych do czasopisma Geography and Tourism w latach 2017 i 2018
- zadanie finansowane w ramach umowy Nr 777/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


CONTENT

Articles in pdf format are available

1. Przemysław Charzyński, Zbigniew Podgórski, Anna Dąbkowska, Monika  Stawska
Assessment of the recognisability and attractiveness of regional kinds of Polish cuisine in the context of culinary tourism


2. Karolina Buczkowska-Gołąbek
Regional Culinary Heritage Europe network as a factor of culinary tourism development – Wielkopolska Region (Greater Poland) case study

3. Valentyna Obodovska
Contemporary directions of Tourism Policy in Poland and Ukraine

4. Borbála Benkhard, Márton Halmai
Mouthful Hungary – overview of Hungarian cuisine and culinary tourism

5. Elena – Laura Drăghiceanu
Prospects of Wine Tourism Development in Drăgășani Region, Romania

6. Neli Veselinova
Festivals of kiselo mlyako – a culinary tourism offer from Bulgaria to Europe and the rest of the world


7. Przemysław Charzyński, Alicja Gonia, Zbigniew Podgórski
Branding Spain as a top enotourist destination – Assessment of the resources and promotional activities
pdf
8. Przemysław Charzyński, Agnieszka Łyszkiewicz, Monika Musiał
Portugal as a culinary and wine tourism destination
pdf
9. Justyna Jasińska, Przemysław Charzyński, Marcin Świtoniak
Potential for the development of culinary tourism in Zambia
pdf
10. Magdalena Woźniczko, Dominik Orłowski
Unusual gastronomic establishments in the world as destinations of culinary tourism
pdf

 

 

All rights reserved. Copying content without permission prohibited. Mirek Rurek 2021