GEOGRAPHY
  AND TOURISM
                                                                                                            semi-annual


Home

---

About the Journal

---

Editors

---

Editorial Advisory Board / Rada naukowa

---

Instructions
for Authors

---

Instrukcje
dla autorów

---

Zasady recenzowania artykułów

---

---


   

 >>> All Issues >>>
 


Vol. 4, No. 1 (2016)

CONTENT
Articles in pdf format are available

1. Jan Falkowski
Koncepcja typologii i regionalizacji turystyczno-rekreacyjnej w ujęciu krajowym (Polska) i globalnym (świat)


2. Hanna Doroz-Tomasik, Grzegorz Jankowski
Parki tematyczne w Polsce - typologia i analiza globalnego sukcesu komercyjnego

3. Tomasz Michalski
The differentiation of the health situation in European post-Communist countries after 1990

4. Martyna Rerek, Anna Dłużewska
Czy muzyka ma znaczenie? Powodu uczestnictwa w koncertach jednodniowych  i festiwalach muzycznych

5. Marcin Gorączko, Bogusław Pawłowski
Wpływ zmian klimatu na turystyczne wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych na przykładzie wybranego odcinka dolnej Wisły

6. Barbara Sajna, Piotr Gierszewski
Charakterystyka i znaczenie gospodarcze Kanału Ślesińskiego


7. Dawid Szatten
Propozycja nowego podziału hydromorfometrycznego Zbiornika Koronowskiego
pdf


 

 

All rights reserved. Copying content without permission prohibited. Mirek Rurek 2021