GEOGRAPHY
  AND TOURISM
                                                                                                            semi-annual


Home

---

About the Journal

---

Editors

---

Editorial Advisory Board / Rada naukowa

---

Instructions
for Authors

---

Instrukcje
dla autorów

---

Zasady recenzowania artykułów

---

---


   

 >>> All Issues >>>
 


Vol. 3, No. 2 (2015)

CONTENT
Articles in pdf format are available

1. Zbigniew Czerebiej, Dawid Szatten
Characteristic of environmental objectives of river's surface waters monitoring in water cycles 2010-2021 for kujavian and pomeraniam voivodeship


2. Monika Okoniewska
Wpływ czynników cyrkulacyjnych na kształtowanie warunków meteorologicznych i biotermicznych w rejonie gminy Mrocza

3. Margarita Ilieva
Regional disparities in Poland and Bulgaria

4. Hanna Michniewicz-Ankiersztajn
Turystyka w wybranych dolinach rzecznych Walonii i jej wpływ na lokalne społeczności w kontekście idei zrównoważonego rozwoju

5. Monika Kozłowska-Adamczak
Przemiany przestrzeni turystycznej Gródka Krajeńskiego w okresie ostatniego 50-lecia

6. Dorota Majewska, Anna Dłużewska
Kolonie jako właściwa forma zagospodarowania czasu wolnego dzieci? Analiza na przykładzie kolonii w Tleniu i Jarosławcu 

 

All rights reserved. Copying content without permission prohibited. Mirek Rurek 2021