GEOGRAPHY
  AND TOURISM
                                                                                                            semi-annual


Home

---

About the Journal

---

Editors

---

Editorial Advisory Board / Rada naukowa

---

Instructions
for Authors

---

Instrukcje
dla autorów

---

Zasady recenzowania artykułów

---

---


   

 >>> All Issues >>>
 


Vol. 3, No. 1 (2015)

CONTENT
Articles in pdf format are available

1. Maria Dombrowicz
Rewitalizacja zasobów przyrody w otoczeniu Kanału Bydgoskiego


pdf
2. Rafał Wasil
Rewitalizacja szlaków wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego

pdf
3. Paweł Wiśniewski
Perspektywy wykorzystania Kanału Bydgoskiego i Noteci dla celów dydaktycznych

pdf
4. Elwira Jutrowska, Zbigniew Czerebiej
Zanieczyszczenie wód Kanału Bydgoskiego w świetle badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

pdf
5. Marcin Gorączko
Natężenie ruchu żeglugowego na bydgoskim odcinku drogi wodnej E-70 - stan obecny       i perspektywy rozwoju

pdf
6. Ulambadrakh Khukhuudei
The origin of the Great Lakes Basin, Western Mongolia: not the super flooding, but glaciated super valley


pdf


 

 

All rights reserved. Copying content without permission prohibited. Mirek Rurek 2021