GEOGRAPHY
  AND TOURISM
                                                                                                            semi-annual


Home

---

About the Journal

---

Editors

---

Editorial Advisory Board / Rada naukowa

---

Instructions
for Authors

---

Instrukcje
dla autorów

---

Zasady recenzowania artykułów

---

---


   

 >>> All Issues >>>
 


Vol. 2, No. 2 (2014)

CONTENT
Articles in pdf format are available

1. Marek. K. Jeleniewski
Rola Brdy i Kanału Bydgoskiego w powstaniu i rozwoju Bydgoszczy


pdf
2. Mieczysław Wojtasik
Kanał Bydgoski w sztuce

pdf
3. Jacek Woźny
Zabytki archeologiczne w otoczeniu drogi wodnej Wisła-Odra

pdf
4. Monika Okoniewska, Krzysztof Błażejczyk, Mirosław Więcław
Warunki topoklimatyczne w rejonie Bydgoszczy na odcinku doliny Wisły, Brdy i Kanału Bydgoskiego

pdf
5. Barbara Lewczuk, Karina Tessar
Valorization of tourist attractiveness on the example of Lubrza municipality

pdf

 

 

All rights reserved. Copying content without permission prohibited. Mirek Rurek 2021