GEOGRAPHY
  AND TOURISM
                                                                                                            semi-annual


Home

---

About the Journal

---

Editors / Redakcja

---

Editorial Advisory Board / Rada naukowa

---

Instructions
for Authors

---

Instrukcje
dla autorów

---

Zasady recenzowania artykułów

---

Contact/kontakt

  environment
Please do not change this code for a perfect fonctionality of your counter environment

    ISSN  2353-4524 - for the printed first two issues Wpisz hasło i znajdź artykuł/stronę G&T:
Search the website/journal:
    eISSN 2449-9706  - for the subsequent online issues

   punktacja MNiSW:  20 punktów

Geography and Tourism jest indeksowane w:

   IC Journals Master List  
ICV = 77.79

                      PBN - Polska Bibliografia Naukowa        

Baza polskich czasopism naukowych i branżowych Arianta

Baza Geoscience e-Journals

OAJI

CURRENT  ISSUE

Vol. 7, No. 2 (2019)Publication Ethics and Publication Malpractice Statement

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALNOŚCI / NEWS


Ministry of Science and Higher Education

Czasopismo Geography and Tourism uzyskało dofinansowanie w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” na lata 2019 i 2020 (zadanie numer 300/WCN/2019/1). Program ten był ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W związku z tym, czasopismo znalazło się na Nowej Liście czasopism naukowych z liczbą 20 punktów.
------------------------------------
The journal Geography and Tourism received funding under the "Support for scientific journals" program for 2019 and 2020 (task number 300/WCN/2019/1). This program was announced by the Ministry of Science and Higher Education. Therefore, the journal was on the New List of Scientific Journals with 20 points.

Important note: All the subsequent isssues will be available online only!

vol.1, no.1
and vol.2, no.1
 are available as printed magazines as well as online (pdf)

 

All rights reserved. Copying content without permission prohibited. Adam Krupa 2019