GEOGRAPHY
  AND TOURISM
                                                                                                            semi-annual

 
Home

---

About the Journal

---

Editors

---

Editorial Advisory Board

---

Instructions
for Authors

---

Instrukcje
dla autorów

---

Zasady recenzowania artykułów

---

Contact/kontakt

EDITOR-IN-CHIEF

Danuta Szumińska


ASSOCIATE EDITOR


Hanna Michniewicz-Ankiersztajn


EDITORS

Alicja Gonia

Iwona Józefowicz

Adam Krupa

Hubert Rabant

Mirosław Rurek

Mirosław Więcław

 

STATISTICAL EDITOR

Tomasz Giętkowski

 

LANGUAGE EDITORS

Mikołaj Sobociński

Tomasz Szymenderski
EDITORIAL ADVISORY BOARD

Zygmunt Babiński
Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland

Mirosław Błaszkiewicz
Polish Academy of Sciences, Toruń, Poland

 

Krzysztof Błażejczyk
Warsaw University, Warsaw, Poland

 

Sergiej R. Chalov
Lomonosov University, Moscow, Russia

Anna Dłużewska
Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland

 

Margarita Ilieva
Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland

Ioan Ioanos
University of Bucharest, Bucharest, Romania

 


Lois Labrianidis

University of Macedonia, Thessaloniki, Greece

Tomasz Michalski
Gdańsk University, Gdańsk, Poland

 

Jerzy Nita
Silesia University, Katowice, Poland

Dimitrina Mikhova
University in Yamaguchi, Yamaguchi, Japan

 

Christian Opp
University of Marburg, Marburg, Germany

 Jean-Marc Zaninetti
University of Orlean, Orlean, France

 

 

 

 

EDITORIAL OFFICE

Geography and Tourism
Institute of Geography, Kazimierz Wielki University
POLAND, 85-428, Bydgoszcz, Mińska 15
phone + 48 52 349 62 50, fax + 48 52 349 62 50 ext. 50
e-mail: geoatour@ukw.edu.pl
www.geography.and.tourism.ukw.edu.pl

© Copyright by  Kazimierz Wielki University Press
Bydgoszcz 2015


 

All rights reserved. Copying content without permission prohibited. Adam Krupa 2016