GEOGRAPHY
  AND TOURISM
                                                                                                            semi-annual


Home

---

About the Journal

---

Editors / Redakcja

---

Editorial Advisory Board / Rada naukowa

---

Instructions
for Authors

---

Instrukcje
dla autorów

---

Zasady recenzowania artykułów

---

Contact/kontakt

 

    ISSN  2353-4524 - for the printed first two issues
   eISSN 2449-9706  - for the subsequent online issues

Geography and Tourism jest indeksowane w:

IC Journals Master List        PBN - Polska Bibliografia Naukowa         Arianta

Geography and Tourism na liście B czasopism punktowanych MNiSW 2015 - 2016
punktów

AKTUALNOŚCI

Miło nam poinformować, że Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 maja 2017 czasopismo Geography
and Tourism uzyskało dofinansowanie w zakresie działalności upowszechniającej naukę na lata 2017 i 2018 w łącznej kwocie 63580 zł na zadania: opracowanie anglojęzycznych wersji artykułów oraz wykonanie recenzji przez recenzentów zagranicznych.

CURRENT  ISSUE

Vol. 4, No. 2 (2016)

---

>>> All issues <<<

---


Important note: All the subsequent isssues will be available online only!

vol.1, no.1
and vol.2, no.1
 are available as printed magazines as well as online (pdf)

 

All rights reserved. Copying content without permission prohibited. Adam Krupa 2017